Dlouhodobý investiční produkt

16.11.2023

Hlavní novinkou je zavedení daňového zvýhodnění pro akumulování kapitálu na stáří u více produktů. Vedle pojišťoven a penzijních společností budou moci daňově zvýhodněné produkty nabízet také obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, samosprávné investiční fondy, banky a družstevní záložny. Vedle českých subjektů totéž platí pro obdobné zahraniční subjekty, které jsou oprávněny své služby poskytovat v ČR. Instituce, které budou chtít dlouhodobý investiční produkt nabízet, se musí registrovat u ČNB v seznamu poskytovatelů dlouhodobého investičního produktu. Bude tak přehled o těchto poskytovatelích. 

Z hlediska produktové skladby se bude jednat o stávající produkty jednotlivých institucí, ke kterým (při splnění podmínek, jako je trvání alespoň 10 let a při výběru nejdříve v 60 letech věku) bude možné čerpat daňové výhody v podobě odpočtu vlastních příspěvků od základu daně a osvobození od daně u příspěvku zaměstnavatele. Daňové výhody tak půjde čerpat při investicích do fondů i při spoření na účtech. 

Pokud budou podmínky pro uplatnění daňových výhod porušeny, je třeba je vypořádat v daňovém přiznání. Princip je podobný, jako u dosavadních daňově zvýhodněných produktů. Oproti původnímu avizovanému vládnímu návrhu došlo v Poslanecké sněmovně u dlouhodobého investičního produktu k drobným změnám. Původní okruh majetku v rámci dlouhodobého investičního produktu tvořily peněžní prostředky, investiční cenné papíry, cenné papíry fondů kolektivního investování, nástroje peněžního trhu a navazující zajišťovací deriváty. U investičních cenných papírů se však zákonodárci pravděpodobně zalekli zneužití pro distribuci pochybných emisí. Dluhopisy a nástroje peněžního trhu, které bude možné využít, tak byly omezeny na ty, které jsou obchodovány na veřejném regulovaném trhu zemí EU či na obdobných akceptovaných trzích v zahraničí, jejichž seznam už v současnosti vede ČNB. Povolené budou také dluhopisy států EU a jejich centrálních bank a dluhopisy nebo obdobné cenné papíry zahraničních bank se sídlem v EU. Z původního návrhu také nezbyl tzv. portfoliový přístup. V dlouhodobém investičním produktu se tak nedočkají speciálního osvobození změny portfolia na příslušném majetkovém účtu. Logicky pro ně budou platit stávající podmínky osvobození v podobě časového testu tří let a limitu do 100 000 Kč. U účtů obchodníků s cennými papíry s aktivní správou tak příslušné operace mohou snadno vést k povinnosti podat daňové přiznání, jako je to dosud.

Antala Staška 1565/30, Praha 4 - Krč, 140 00 (15. patro)
Ing. Kohout Lukáš        +420 607 469 729
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!