Zasedání ČNB

02.05.2024


Bankovní rada ČNB snížila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazba) o 0,5 procentního bodu na 5,25 %. Rozhodla i o snížení diskontní sazby na 4,25 % a lombardní sazby na 6,25 %. 

Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 3. května 2024.

27. září i 3. listopadu 2023 se 2T repo sazby pohybovaly na 7 %, lombardní sazby na 8 % a diskontní sazby na 6 %. Česká národní banka (7 ze 7 členů bankovní rady) od 23.12.2023 přistoupila ke snižování úrokových sazeb. Od prosince 2023 do 2. května 2024 došlo ke snížení o 1,5 % u 2T repo sazby (z 6,75 % na 5,25 %), diskontní sazby (z 5,75 % na 4,25 %) i lombardní sazby (z 7,75 % na 6,25 %).

V současnosti dochází ke snížení sazeb většinou na každém zasedání ČNB, zpravidla o 0,5 %, z důvodu rozhýbání české ekonomiky, další měnověpolitiké jednání bankovní rady proběhne 6. června 2024, o jeho výsledcích vás budu informovat. Předpoklad analytiků je snížení 2T repo-sazby do konce tohoto kalendářního roku pod 4 %. Uvidíme, zda analytická očekávání budou naplněna.


Proč dochází k snižování nebo ke zvyšování sazeb?

Snížením sazeb ČNB dochází k vyvolání většího zájmu podniků i lidí utrácet, zvyšuje se objem hypoték nebo investic. Dochází k rozjezdu ekonomiky a k přítoku většího objemu peněz. 

Ke zvýšení sazeb dochází zpravidla v době, kdy chce ČNB snížit vysokou úroveň inflace (naposledy k tomu došlo od 23. června 2022 a držela se na této úrovni do 22. prosince 2023). Vyvolá pokles zájmů spotřebitele o úvěr a snížení množství peněz v podobě úvěru, dojde k poklesu tržeb z důvodu, že firmy i domácnosti méně nakupují a utrácí, nastává zpomalení růstu ekonomiky. 


Jak 2T repo-sazba ovlivňuje běžný život?

Výší této sazby jsou ovlivněny nejen sazby hypotečních úvěrů, ale i úroky spořících účtů. Proto snížení 2T repo-sazby sice možná potěší člověka, který si hodlá pořídit vlastní bydlení a využít hypotečního úvěru, nicméně určitě neudělá radost majitelům spořících účtů.   


Nechci přicházet o své penízeNechci bance zbytečně platit své penízeSlovníček pojmů:

Měnověpolitická sazba = sazba určená ČNB (diskontní sazba, lombardní sazba a dvoutýdenní repo-operace, neboli 2T repo-sazba (= hlavní nástroj měnové politiky České národní banky)).

Repo-sazba určuje maximální sazbu, za kterou mohou komerční banky ukládat přebytečnou likviditu u ČNB (provádět repo operace) po předem stanovenou dobu, většinou dvou týdnů (proto 2T repo-sazba, její výše má vliv na vývoj krátkodobých sazeb peněžního trhu. Výnosy pro delší splatnosti jsou trhem odvozovány na základě zahrnutí inflačních očekávání i dalších faktorů). Jedná se o základní úrokovou sazbu i nejdůležitější sazbu ze tří základních sazeb. Z hlediska ČNB se jedná o možnost, jak z oběhu odčerpat peníze, které jsou v oběhu navíc. Sazba je zároveň měřítkem maximální výše odměny komerčních bank, kterou získají jako náhradu za neposkytnutí úvěrů občanům, rodinám, podnikům, dalším bankám a podobně. Zkrátka za to, že nemohou použít peníze ke svým primárním úkonům.

Lombardní sazba je horní hranicí pohybu krátkodobých sazeb peněžního trhu. Sazbou se úročí tzv. jednodenní zápůjční facilita (nedostatek likvidity, který obchodní banky nedokáží získat na peněžním trhu). Patří mezi základní úrokové sazby.

Diskontní sazba je dolní hranicí pohybu krátkodobých sazeb peněžního trhu. Sazbou se úročí tzv. jednodenní depozitní facilita (přebytek likvidity, který obchodní banky nedokáží uložit na peněžním trhu). Je jedním z druhů základní úrokové sazby.