Změny u daňového zvýhodnění

16.11.2023

Spolu se zakomponováním dlouhodobého investičního produktu do zákona o daních z příjmů, došlo i ke sloučení limitů pro odpočty z vlastních příspěvků. Původní limit 24 000 Kč na soukromé životní pojištění a 24 000 Kč na penzijní produkty se sjednocují do 48 000 Kč ročně, které lze v souhrnu využít na jakýkoliv daňově uznatelný produkt. Je to v podstatě obdoba limitu u příspěvku zaměstnavatele ve výši 50 000 Kč, který je také souhrnný a nově půjde vedle dosavadního soukromého životního pojištění a penzijních produktů využít také na ostatní podporované produkty. Zajímavou novinkou je také rozšíření pojistných produktů, které budou daňově podporovány. Doposud bylo možné využít daňové úlevy pro pojištění pro případ dožití či pro kombinaci dožití nebo smrt. Nově bude daňově podporováno také pojištění dlouhodobé péče vztahující se na závislost odpovídající stupni závislosti III. nebo IV. dle zákona upravujícího sociální služby. Pojištění musí mít plnění ve formě měsíční dávky či ve formě poskytnuté péče.