Penzijní fondy


Transformovaný fond (TF) součást III. pilíře penzijního systému. Transformované fondy vznikly transformací penzijních fondů původního penzijního připojištění v roce 2012. Od roku 2013 došlo k nahrazení penzijního připojištění (PP) doplňkovým penzijním spořením (DPS).


Účastnické fondy jsou penzijní fondy, ve kterých spoří účastníci doplňkového penzijního spoření v rámci III. pilíře důchodového systému. Fungují od roku 2013. 

Investiční strategie – způsob, jakým penzijní společnost investuje prostředky účastníků. Penzijní společnosti nabízí několik účastnických fondů s odlišnou investiční strategií... od "opatrné" (tzv. konzervativní) po "odvážnou" (tzv. dynamickou).