Výplata vs. odbytné


Jednorázové vyrovnání (výplata) – výplata naspořených a zhodnocených prostředků na základě žádosti účastníka. Podmínky určuje zákon (hlavně pro danění či osvobození od srážkové daně).  


O částečné odbytné si účastník může zažádat v podobě jednorázové výplaty části naspořených peněz z penzijního fondu (například: 1/3 příspěvků klienta vč. zhodnocení v roce jeho 18. narozenin. Podmínkou je spoření minimálně 120 měsíců). Tento výběr podléhá dalším podmínkám dle zákona. 


Odbytné je částka, kterou účastník obdrží v případě předčasného ukončení smlouvy DPS nebo PP před vznikem nároku na ostatní typy dávek. Nárok na výplatu odbytného vzniká po odspoření min. 24 měsíců, respektive 12 měsíců u transformovaného fondu.