Penzijní (důchodový) systém

Penzijní (důchodový) systém je způsob, jakým stát zajišťuje financování a výplatu penzí svým občanům. V ČR se skládá ze dvou pilířů – I. (státní důchod placený z povinného důchodového pojištění) a III. (dobrovolné doplňkové penzijní spoření a transformované fondy bývalého penzijního připojištění). Novinkou roku 2024 je v rámci zajištění se na stáří Dlouhodobý investiční produkt. 


I. pilíř (Důchodové pojištění)
I. pilíř (Důchodové pojištění)

Důchodové pojištění – z důchodového pojištění se vyplácí státní důchod (starobní, invalidní, vdovský/vdovecký, sirotčí). Spolu s nemocenským pojištěním tvoří součást sociálního zabezpečení. Je povinné. 


II. pilíř (Důchodové spoření)
II. pilíř (Důchodové spoření)

Důchodové spoření bylo II. pilířem české důchodové reformy, platný od 1/2013 do 12/2015. Jeho účastníci si sem mohli ukládat 2 % z vlastní hrubé mzdy a k nim obdrželi 3 % od státu.


Penzijko je hovorový výraz pro Doplňkové penzijní spoření (DPS) či Penzijní připojištění (PP).
více informací se dozvíte po kliknutí na ikonu


Nový nástroj (od 1. ledna 2024) k zajištění se na stáří s potenciálně vyšším zhodnocením, avšak bez možnosti čerpání státních příspěvků. Jedná se o možnost přímé investice do veřejně obchodovaných finančních instrumentů s možností odpočtů 15 % vkladů ze základu daně (max. 4 000 Kč). Například si můžete svůj oblíbený otevřený podílový fond sjednat / převést do režimu DIP, tím se stane daňově uznatelným. Zaměstnavatel může zaměstnanci přispívat v rámci jeho spoření. Příspěvek do výše 50 000 Kč ročně nepodléhá platbě sociálního ani zdravotního pojištění a veškeré příspěvky jsou zároveň daňově uznatelným nákladem firmy.


více informací se dozvíte po kliknutí na ikonu


Výplata vs. odbytné
Výplata vs. odbytné

Jednorázové vyrovnání (výplata) – výplata naspořených a zhodnocených prostředků na základě žádosti účastníka. Podmínky určuje zákon (hlavně pro danění či osvobození od srážkové daně).   

O částečné odbytné si účastník může zažádat v podobě jednorázové výplaty části naspořených peněz z penzijního fondu (například: 1/3 příspěvků klienta vč. zhodnocení v roce jeho 18. narozenin. Podmínkou je spoření minimálně 120 měsíců). Tento výběr podléhá dalším podmínkám dle zákona.  

Odbytné je částka, kterou účastník obdrží v případě předčasného ukončení smlouvy DPS nebo PP před vznikem nároku na ostatní typy dávek. Nárok na výplatu odbytného vzniká po odspoření min. 24 měsíců, respektive 12 měsíců u transformovaného fondu.   


Typy důchodů a penzí
Typy důchodů a penzí

Pozůstalostní penze – nárok na výplatu naspořených prostředků, který vzniká obmyšleným osobám za předpokladu, že účastník spoření uhradil alespoň 36 měsíců.   

Invalidní penze – postupná výplata všech naspořených prostředků v případě přiznání invalidity III. stupně účastníkovi spoření bez ohledu na jeho věk, ale s podmínkou minimálně tří let spoření.  

Předdůchod je pravidelná penze, vyplácená měsíčně z naspořených finančních prostředků v DPS, po dobu nejméně 2 let před dosažením důchodového věku. Za účastníka platí stát zdravotní pojištění. Nezaměňujme předdůchod s předčasným důchodem. Předdůchod je vyplácen z vlastních úspor klienta v doplňkovém penzijním spoření u penzijní společnosti, nejde o státem vyplácený důchod.   

Předčasný důchod znamená odchod do důchodu před dosažením státního důchodového věku za podmínky splnění potřebné doby pojištění, která činí minimálně 35 let včetně náhradních dob. Předčasný důchod je spojen s krácením výměry státního důchodu.   

Starobní penze – postupná výplata všech naspořených prostředků z penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření nebo DIP po dosažení věku 60 let a doby spoření v délce minimálně 5 let dle zvolené frekvence a doby výplaty (u DPS založených v roce 2024 a u DIP je délka spoření minimálně 10 let). Smlouvy podléhají aktuálním podmínkám daným zákonem.