Invalidní penze

Invalidní penze – postupná výplata všech naspořených prostředků v případě přiznání invalidity III. stupně účastníkovi spoření bez ohledu na jeho věk, ale s podmínkou minimálně tří let spoření.