Změny v penzijních produktech

16.11.2023

Zájemci o penzijní produkty budou moci spořit do alternativních účastnických fondů v doplňkovém penzijním spoření, u kterých nebude tak přísná regulace. Fond bude moci investovat například do veřejné infrastruktury nemovitostí, do komodit či do nekótovaných společností. Alternativní účastnické fondy se tak budou moci účastnit transformace energetiky či dopravní sítě.

Novela umožňuje účast v doplňkovém penzijním spoření i účastníkům transformovaných fondů, kteří penzijní připojištění přeruší. Bude sice možné platit příspěvek vždy jen v jednom systému, ale původní produkt nebude nutné rušit. Zrušeno bylo také ustanovení limitující převod prostředků účastníka z transformovaného fondu do účastnických fondů jen u té penzijní společnosti, která takový transformovaný fond obhospodařovala. To prakticky znamená snazší přestup k jiné penzijní společnosti.

Minimální spořící doba pro nárok na starobní penzi se prodlouží u nových smluv na 10 let. Dojde i ke změně ve státním příspěvku v penzijních produktech. Nově bude státní příspěvek poskytován při vlastním příspěvku v intervalu 500–1700 Kč, a to ve výši 20 % z příspěvku účastníka. Posouvá se tak dolní i horní limit a maximální státní příspěvek bude 340 Kč měsíčně.

Státní příspěvek však nebude náležet osobám, kterým byl přiznán starobní důchod. Platí to i pro starší smlouvy. Změny ve státním příspěvku mají účinnost od 2. čtvrtletí po nabytí účinnosti zákona, aby bylo možné stihnout úpravu smluv.