kontrola evidence všech dob
u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Na základě bankovní identity se můžeme spolu podívat, zda máte u ČSSZ evidovány všechny doby (studium, vznik a skončení pracovního poměru nebo jiného vztahu
k zaměstnavateli, který zakládá účast na důchodovém pojištění, vyměřovací základ pojištěnce pro stanovení pojistného na důchodové pojištění za příslušná rozhodná období podle zvláštního zákona, dobu dočasné pracovní neschopnosti, dobu vojenské činné služby,...
). Všechny tyto odhalené nedostatky mohou zvýšit váš důchod.

Zajímalo by vás orientačně, jaká bude vaše výše důchodu, abyste věděli, jak se na důchod nejlépe připravit?

Objednejte se na schůzku, rád to s vámi bezplatně zkontroluji.