Ochrana příjmu

Jaká dlouhodobá rizika mohou ohrozit váš příjem?

Co dlouhodobá zdravotní rizika představují v číslech? Jak mohou ovlivnit váš rozpočet?

Je jiná možnost, jak čelit dlouhodobým rizikům, než uzavřením pojištění? Spadá sem tematicky také životní pojištění?

Jste se současnou pojišťovnou nespokojeni, protože se vám stal pracovní úraz, nemoc
z povolání nebo újma na zdraví a pojišťovna vás odmítla vyplatit? Vyplatila vám menší částku, než jste měli stanovenou ve smlouvě? Braňte se. Ve spolupráci s advokátní kanceláří vám nabízím zastupování ve sporu s pojišťovnou (i v mimosoudním).


Pojďme se společně setkat dřív, než nečekaná situace, ovlivní vaše zdraví i finance. Je lepší se na takovou situaci připravit teď, než si potom cokoliv vyčítat.