Odbytné

Odbytné je částka, kterou účastník obdrží v případě předčasného ukončení smlouvy DPS nebo PP před vznikem nároku na ostatní typy dávek. Nárok na výplatu odbytného vzniká po odspoření min. 24 měsíců, respektive 12 měsíců u transformovaného fondu.