Pozůstalostní penze

Pozůstalostní penze – nárok na výplatu naspořených prostředků, který vzniká obmyšleným osobám za předpokladu, že účastník spoření uhradil alespoň 36 měsíců.