Předčasný důchod

Předčasný důchod znamená odchod do důchodu před dosažením státního důchodového věku za podmínky splnění potřebné doby pojištění, která činí minimálně 35 let včetně náhradních dob. Předčasný důchod je spojen s krácením výměry státního důchodu.