Předdůchod

Předdůchod je pravidelná penze, vyplácená měsíčně z naspořených finančních prostředků v DPS, po dobu nejméně 2 let před dosažením důchodového věku. Za účastníka platí stát zdravotní pojištění. Nezaměňujme předdůchod s předčasným důchodem. Předdůchod je vyplácen z vlastních úspor klienta v doplňkovém penzijním spoření u penzijní společnosti, nejde o státem vyplácený důchod.