Důchodové pojištění

Důchodové pojištění – z důchodového pojištění se vyplácí státní důchod (starobní, invalidní, vdovský/vdovecký, sirotčí). Spolu s nemocenským pojištěním tvoří součást sociálního zabezpečení. Je povinné.