Penzijní plán

Penzijní plán – každá penzijní společnost stanovuje pro své fondy Penzijní plány. Jedná se o veřejně přístupné dokumenty... příspěvkově definovaný plán, ve kterém jsou stanoveny zejména druhy penzí a ostatních dávek z PPSP, podmínky nároku na dávky PPSP a jejich výplatu, způsob výpočtu dávek, důvody vypovězení PPSP, výše příspěvků, podmínky odkladu nebo přerušení placení příspěvků, postup při neplacení, opoždění nebo nesprávném placení příspěvků.