Typy důchodů a penzí


Pozůstalostní penze – nárok na výplatu naspořených prostředků, který vzniká obmyšleným osobám za předpokladu, že účastník spoření uhradil alespoň 36 měsíců.  


Invalidní penze – postupná výplata všech naspořených prostředků v případě přiznání invalidity III. stupně účastníkovi spoření bez ohledu na jeho věk, ale s podmínkou minimálně tří let spoření. 

Předdůchod je pravidelná penze, vyplácená měsíčně z naspořených finančních prostředků v DPS, po dobu nejméně 2 let před dosažením důchodového věku. Za účastníka platí stát zdravotní pojištění. Nezaměňujme předdůchod s předčasným důchodem. Předdůchod je vyplácen z vlastních úspor klienta v doplňkovém penzijním spoření u penzijní společnosti, nejde o státem vyplácený důchod.  


Předčasný důchod znamená odchod do důchodu před dosažením státního důchodového věku za podmínky splnění potřebné doby pojištění, která činí minimálně 35 let včetně náhradních dob. Předčasný důchod je spojen s krácením výměry státního důchodu.  

Starobní penze – postupná výplata všech naspořených prostředků z penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření nebo DIP po dosažení věku 60 let a doby spoření v délce minimálně 5 let dle zvolené frekvence a doby výplaty (u DPS založených v roce 2024 a u DIP je délka spoření minimálně 10 let). Smlouvy podléhají aktuálním podmínkám daným zákonem.