Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření je dobrovolné spoření na penzi v účastnických fondech v rámci III. pilíře s možností státního příspěvku, příspěvku zaměstnavatele a daňového odpočtu. 

  Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnavatel může zaměstnanci přispívat v rámci jeho spoření. Příspěvek do výše 50 000 Kč ročně nepodléhá platbě sociálního ani zdravotního pojištění a veškeré příspěvky jsou zároveň daňově uznatelným nákladem firmy.

  Daňový odpočet (někdy také Daňová úleva) – forma daňového zvýhodnění, které umožňuje snížit základ daně. Maximální roční daňová úleva u DPS (a také u transformovaných fondů) činí 3 600 Kč při měsíční úložce 3 000 Kč.

Zajímavosti:

- Doplňkové penzijní spoření se označuje zkratkou DPS, v roce 2013 nahradilo Penzijní připojištění.

- DPS není možné převést do Dlouhodobého investičního produktu (DIP). Je však vhodné mít oba tyto nástroje - DPS k čerpání státních příspěvků a DIP pro možnost 15% odečtů ze základu daně.

- od 1. ledna 2024 je možné uzavřít smlouvu o DPS bez nutnosti ukončení smlouvy o PP, bez ohledu na to u jaké společnosti byla původní smlouva (zachová se výhoda garantovaného nezáporného zhodnocení stávajících prostředků, zároveň nové úspory dosáhnou vyššího zhodnocení. Státní příspěvky se získají jen za produkt, na který se zrovna spoří). 


Státní příspěvek je příspěvek ze státního rozpočtu ve prospěch účastníka penzijního spoření v rámci III. pilíře (u nových (od 1. ledna 2024) i stávajících (od 1. července 2024) smluv pro možnost čerpání státního příspěvku dochází k navýšení minimální částky spoření z min. 300 Kč na min. 500 Kč a rovněž se mění výše státních příspěvků - přehled změn ke stažení níže).