Penzijní připojištění

Penzijní připojištění je jednou z forem dobrovolného spoření na penzi se státním příspěvkem v rámci III. pilíře s možností státního příspěvku a daňového odpočtu. Od roku 2013 ze zákona nahrazeno pro nové zájemce doplňkovým penzijním spořením. Naspořené prostředky jsou v současné době uložené v tzv. Transformovaných fondech u penzijních společností.

  Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnavatel může zaměstnanci přispívat v rámci jeho spoření. Příspěvek do výše 50 000 Kč ročně nepodléhá platbě sociálního ani zdravotního pojištění a veškeré příspěvky jsou zároveň daňově uznatelným nákladem firmy. 

  Daňový odpočet (někdy také Daňová úleva) – forma daňového zvýhodnění, které umožňuje snížit základ daně. Maximální roční daňová úleva u DPS (a také u transformovaných fondů) činí 3 600 Kč při měsíční úložce 3 000 Kč. 

  Výsluhová penze – částečná výplata naspořených prostředků z transformovaných fondů (jen u smluv penzijního připojištění), kterou je možno získat po 15 letech spoření.  

Zajímavosti:
- penzijní připojištění se označuje zkratkou PP
- nesprávným výrazem pro penzijní připojištění (PP) je důchodové připojištění
- současné penzijní připojištění (PP) je možné převést do Dlouhodobého investičního produktu a následně si každoročně odečítat ze základu daně 15 % z ročních vkladů (max. 7 200 Kč za rok).